Niepoprawna pisownia

akąpaniamencie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

akompaniamencie

Poprawna pisownia, znaczenie: forma słowa „akompaniament” najczęściej używanego przenośnie jako określenie czegoś (najczęściej dźwięków lub muzyki), co towarzyszy czemuś. Właściwe znaczenie: partia instrumentalna w utworze muzycznym, towarzysząca głównej partii wykonywanej przez głos solowy lub zespół, a także wykonywanie takiej partii instrumentalnej.


Niepoprawna pisownia

akompaniamęcie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

a kompaniamencie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

akompaniamensie

Niepoprawna pisownia