Poprawna pisownia

adoracyjną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

adoracyjnom

Niepoprawna pisownia