Niepoprawna pisownia

adhortasje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

adhortacje

Poprawna pisownia, znaczenie: papieskie dokumenty skierowane do kapłanów i wiernych.


Niepoprawna pisownia

adchortacje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ad hortacje

Niepoprawna pisownia