Niepoprawna pisownia

adekfatni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

adekwatni

Poprawna pisownia