Niepoprawna pisownia

aby śmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

abyśmy

Poprawna pisownia