Poprawna pisownia

absorpcji

Poprawna pisownia, znaczenie: pochłaniania lub wchłaniania; słowo absorpcja pochodzi od łacińskiego słowa „absorptio” – pochłanianie.


Niepoprawna pisownia

absorpsji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

absorpci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

absorpcii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

apsorbcji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

apsorpcji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

absorbcji

Niepoprawna pisownia