Niepoprawna pisownia

absórd

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

absurd

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

absurt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

apsurd

Niepoprawna pisownia