Niepoprawna pisownia

absorbowalnom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

absorbowalną

Poprawna pisownia