Poprawna pisownia

absolutoryjną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

absolutoryjnom

Niepoprawna pisownia