Niepoprawna pisownia

a rytmetyczną

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

arytmetyczną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

arytmetycznom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

artymetyczną

Niepoprawna pisownia