Niepoprawna pisownia

a rytmetyczna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

arytmetyczna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

artymetyczna

Niepoprawna pisownia