Poprawna pisownia

honory

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chonory

Niepoprawna pisownia