Niepoprawna pisownia

a probata

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

aprobata

Poprawna pisownia, znaczenie: akceptacja lub zgoda na coś, uznanie czegoś za dobre bądź prawidłowe.


Niepoprawna pisownia

abrobata

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

apropata

Niepoprawna pisownia