Poprawna pisownia

rozchorowałem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rozhorowałem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

roschorowałem

Niepoprawna pisownia