Niepoprawna pisownia

3 październik

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

3 października

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o trzecim dniu października, nie zaś o trzecim październiku.


Niepoprawna pisownia

3. października

Niepoprawna pisownia