Niepoprawna pisownia

3 lipiec

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

3 lipca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o trzecim dniu lipca, nie zaś o trzecim lipcu.


Niepoprawna pisownia

3. lipca

Niepoprawna pisownia