Niepoprawna pisownia

27. sierpnia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

27 sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym siódmym dniu sierpnia, nie zaś o dwudziestym siódmym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

27 sierpień

Niepoprawna pisownia