Niepoprawna pisownia

1 sierpień

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

1 sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o pierwszym dniu sierpnia, nie zaś o pierwszym sierpniu.


Niepoprawna pisownia

1. sierpnia

Niepoprawna pisownia