Niepoprawna pisownia

zwyszkowe

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zwyżkowe

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zwyrzkowe

Niepoprawna pisownia