Niepoprawna pisownia

zwycienżenia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zwyciężenia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zwycięrzenia

Niepoprawna pisownia