Poprawna pisownia

zwariowali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

swariowali

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwarjowali

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z wariowali

Niepoprawna pisownia