Niepoprawna pisownia

nie zabawna

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie, np.: Nie zabawna, lecz poważna.


Poprawna pisownia

niezabawna

Poprawna pisownia