Niepoprawna pisownia

drauma

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

trauma

Poprawna pisownia, znaczenie: trwała zmiana w psychice wskutek gwałtownego przykrego przeżycia lub uszkodzenie organizmu jako następstwo odniesienia obrażeń ciała.


Niepoprawna pisownia

drałma

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

traóma

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trałma

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

trałuma

Niepoprawna pisownia