Niepoprawna pisownia

ztont

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

stąd

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z tont

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztąd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z tąd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z tond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ztąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z tąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stont

Niepoprawna pisownia