Poprawna pisownia

zsyp

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z syp

Niepoprawna pisownia