Niepoprawna pisownia

zresztom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zresztą

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Nie mam ochoty jechać na wakacje, zresztą i tak nie dostanę urlopu.

Poprawna pisownia

z resztą

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Adam nie zadecydował jeszcze co zrobi z resztą pieniędzy.


Niepoprawna pisownia

z resztom

Niepoprawna pisownia