Niepoprawna pisownia

żondani

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żądani

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rządani

Niepoprawna pisownia