Poprawna pisownia

znużona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

znórzona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z nużona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

snużona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

znóżona

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

znurzona

Niepoprawna pisownia