Niepoprawna pisownia

zjeźć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zjeść

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zieźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zieść

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z jeść

Niepoprawna pisownia