Oba słowa są poprawne, jednak mają różne znaczenie – nie należy jednak stosować ich wymiennie! Sprawdź definicje, aby poznać szczegółowo znaczenie każdego z nich.

Poprawna pisownia

zgłoska

Poprawna pisownia, znaczenie: sylaba.


Poprawna pisownia

głoska

Poprawna pisownia, znaczenie: najmniejszy, niepodzielny artykulacyjnie i słuchowo element mowy ludzkiej; dźwięk mowy.