Niepoprawna pisownia

zfrustrowany

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sfrustrowany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z frustrowany

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zflustrowany

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sflustrowany

Niepoprawna pisownia