Niepoprawna pisownia

zeżygaliśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zrzygaliśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zżygaliśmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zerzygaliśmy

Niepoprawna pisownia