Niepoprawna pisownia

zechciała byś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zechciałabyś

Poprawna pisownia