Niepoprawna pisownia

ze szłeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zszedłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z szedłeś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zszedłeź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zeszłeś

Niepoprawna pisownia