Poprawna pisownia

ze mnie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zemnie

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie jako forma słowa „zmiąć”