Niepoprawna pisownia

do powiedziałem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dopowiedziałem

Poprawna pisownia