Niepoprawna pisownia

zbiurce

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zbiórce

Poprawna pisownia