Niepoprawna pisownia

zarzócam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zarzucam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zażucam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za rzucam

Niepoprawna pisownia