Niepoprawna pisownia

zarzarta

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zażarta

Poprawna pisownia