Poprawna pisownia

zaproponowało

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za proponowało

Niepoprawna pisownia