Poprawna pisownia

zaproponowali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za proponowali

Niepoprawna pisownia