Poprawna pisownia

zaproponowałeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za proponowałeś

Niepoprawna pisownia