Niepoprawna pisownia

zapóka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zapuka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za puka

Niepoprawna pisownia