Niepoprawna pisownia

zapaźć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zapaść

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zapaśdź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zapaźdź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za paść

Niepoprawna pisownia