Poprawna pisownia

zapanuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za panuje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zapanóje

Niepoprawna pisownia