Niepoprawna pisownia

zapanóje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zapanuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za panuje

Niepoprawna pisownia