Poprawna pisownia

zaokrągliłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za okrągliłeś

Niepoprawna pisownia