Niepoprawna pisownia

zanużam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zanurzam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za nurzam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zanórzam

Niepoprawna pisownia