Poprawna pisownia

zaniżać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za niżać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zanirzać

Niepoprawna pisownia