Niepoprawna pisownia

zamonżpójścia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zamążpójścia

Poprawna pisownia, znaczenie: zawarcia przez kobietę związku małżeńskiego.


Niepoprawna pisownia

zamążpujścia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za mążpójścia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za mąż pójścia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zamąż pójścia

Niepoprawna pisownia